Radek Musil

I když mám vystudovanou uměleckou školu obor broušení skla, věnuji se v současné době hlavně řemeslu se dřevem, a to především výrobě tradičních lidových nástrojů a řezbářství. Zvuk koncovek a fujar mi přirostl k srdci hned na začátku, co jsem se s těmito nástroji seznámil. Na všechny vyráběné hudební nástroje také hraji. Rád bych své řemeslné i hudební dovednosti sdílel či předával dalším podobně zaměřeným lidem, a to na seminářích, jarmarcích, zde na stránkách, či někde jinde. Hudba je úžasným prostředkem, díky kterému se můžeme navzájem více poznat. Proto tedy tvořme, zpívejme a hrajme pro radost v každém okamžiku našeho života :).

Reportáž z mé tvorby v pořadu České televize Toulavá kamera